Logomuz Hakkında LOGISTURK Markası ve Logosu Hakkında

         Logomuzda kullanılan sembol, bilgisayar terminolojisinde VEYA (OR) kapısı olarak adlandırılan mantıksal yapıdır. Bu kapının en karaktersitik özelliği; A ve B girişlerinden herhangi birisine DOĞRU (mantıksal-1) sinyalinin geliyor olması DOĞRU (Matıksal-1) sinyalini çıkışlarına yansıtması için yeterli olmasıdır.

   

          VEYA Kapısı bü yönüyle oldukça yapıcı ve dostanedir. Neredeyse DOĞRU (Mantıksal-1) sonucu çıkarmak için can atar gibidir. “Sende azıcık birşey olsun, benim için yeterli, ben tamamlarım” der gibi, DOĞRU (Mantıksal-1) çıkarmak için fırsat kollayan bu yapıcı, sıcak kanlı, onarıcı kapı yönetim bilimlerinin esası olan birleştiriciliğin en temel fonksiyonunu yerine getirir.


          Tıpkı bizim gibi... Müşterilerimize ve danışanlarımıza on yıllardır bu bilinç ile hizmet ve ürün üretmekteyiz. Ellerinde, işlerini yapmaya ne varsa gerisi için tamamlayan, tamama tümleyen olur, başarıya götürecek bir yol haritası çizer ve üzerinde sağlam adımlarla gitmesini gözlem altında sağlarız. Ürettiğimiz teknolojilerde bireysel ve kurumsal gelişimin sağlanmasına özellikle dikkat ederiz.

          LOGISTURK Markası, LOGIStics ve TURKiye kelimelerinden alınan hecelerden türetilmiştir. Lojistik hizmetler, yapılan ana bir faaliyetin sağlıklı bir şekilde sürekliliğini sağlamak üzere verilen geri destek çalışmalarını ifade eder. Bu tanım, tam da bizim faaliyet alanımızı tanımlar:

          Müşterilerimize ürettiğimiz yazılımlar, kurduğumuz sistemler, verdiğimiz eğitimler, seminerler ve danışmanlık faaliyetleri ile sektörü ne olursa olsun, rakiplerinden sıyrılarak yükselebilmesi, modern ticari ve sosyal yaşamın gerekliliklerine ayak uydurabilmesi için gerekli tüm mühendislik ve danışmanlık desteğini tek bir noktadan sağlama imkanını verir, projelerimizin olumlu sonuçlarının müşterilerimizin asli faaliyetleri üzerindeki radikal etkilerini, geriden büyük bir memnuniyet ve gurur ile ölçümleriz. Bundandırki, bizler müşterilerimizin teknolojik ve yönetimsel lojistik sağlayıcısı olarak, perde arkasında hizmet yürüten inovasyon sağlayıcılarıyız.

© 2013 Tüm hakları Ticarnet Bilgi İşlem LTD.'ye aittir. LOGISTURK Ticarnet Bilgi İşlem LTD.'nin tescilli markasıdır.